Naaistudio

Over de lessen en cursusgroepen

Tineke beperkt zich met lesgeven tot kleine cursusgroepen (vindt persoonlijke begeleiding belangrijk) zodat iedere cursist ook ruimschoots in de gelegenheid is om vragen te stellen.

Ingeval de cursusgroep waaraan u de voorkeur geeft vol is kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen. Door allerlei omstandigheden (ziekte, zwangerschap, werk en andere oorzaken) wil er nog wel eens onverwachts een cursusplaats beschikbaar komen.