Op 16.03.2019 houdt Danckaerts haar Technische Dag!

Dit jaar is de materialenbeurs ook toegankelijk voor ROC scholen, Coupe & Mode lezers en introducés. Meld je aan en krijg toegang tot de materialenbeurs, ontvang het vakblad Coupe & Mode en geniet van een lekker kopje koffie of thee.

Start programma 09.30 – 10.00 uur.
Inloop met koffie/thee en opening door de voorzitter. Bekijk hier het hele programma. Vanwege de workshops is er slechts beperkt plek.

Locatie
ROC Utrecht, Australielaan 25, 3526 AB Utrecht.

Aanmelden
Meld je aan voor 1 maart 2019 via technischedag@danckaerts.nl.

Wat kost het

  • Voor leden is de prijs € 19,95 per persoon.
  • Voor introducés is de prijs € 29,95 per persoon.
  • Materialen Beurs € 5,00 per persoon.

Maak het bedrag over op NL21 INGB 0000 2837 55 ten name van cooperatieve modevakschool Danckaerts onder vermelding van je naam en woonplaats. Voor meer informatie ga je naar www.danckaerts.nl.